Erik Pålsen Rud 1a

Birth Name Erik Pålsen Rud
Gramps ID I1153
Gender male

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Baptism [E2503] 1694-07-15 Nes, Akershus, Norway Pål Ruds barn til dåpen, Erik
 
Burial [E2501] 1699-05-21 Nes, Akershus, Norway 5 år gammel
 

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Pål Eriksen Rud [I1150]
Mother Marthe Gulliksdatter [I1151]
    Sister     Eli Pålsdatter Rud [I1155]
    Sister     Ingeløv Pålsdatter Rud [I1132]
    Brother     Erik Pålsen Rud [I1154]
         Erik Pålsen Rud [I1153]
    Brother     Lars Pålsen Rud [I1152]
 
Father Pål Eriksen Rud [I1150]
Stepmother Gyrre Trundsdatter [I1194]
    Half-brother     Amund Pålsen Rud [I1160]
    Half-brother     Trund Pålsen [I1196]
    Half-sister     Anne Pålsdatter [I1197]
    Half-sister     Kirstin Pålsdatter [I1198]
 
Father Pål Eriksen Rud [I1150]
Stepmother Marthe Larsdatter [I1195]
    Half-sister     Gyrre Pålsdatter [I1199]
    Half-sister     Birgitte Pålsdatter [I1200]
    Half-sister     Marthe Pålsdatter [I1201]

Pedigree

 1. Pål Eriksen Rud [I1150]
  1. Marthe Gulliksdatter [I1151]
   1. Ingeløv Pålsdatter Rud [I1132]
   2. Lars Pålsen Rud [I1152]
   3. Erik Pålsen Rud
   4. Erik Pålsen Rud [I1154]
   5. Eli Pålsdatter Rud [I1155]

Ancestors

Source References

 1. Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hb 0001), 1683-1703 [S0047]
   • Date: 1698-04-02
   • Page: 326a-327a
   • Citation:

    Anno 1698 d. 1. oe 2. April, paa Ruud i Nes Sogn, at Registere S.(= Salig) Povel Erichsens eftterlatte bo oe formue, Imellom hans Enche Marthe GullichsDaater oe hans Børn , baade med første S. Hustrue Gyrre TrundsD. aulet, Nemlig: Amon oe Trund Pouelsønner, som ere deris egne Werger, Item Anne oe Kirstin Pouelsdøttre , den eldste 24 Aar, oe den yngere 20 Aar gamel, Item med Anden S. Quinde Marthe Larsd. aulet ; Gyrre, Birgitte oe Marthe Pouelsdøttre , hvis morbroder Trund Larss: Bierke fra Ullensager Sogn, som deris Werge nu oesaa tilstede war, til(?)ligeste den første Quindis Søsters mand Oluff Nielss: Ourstad, paa de første børns(boens?) Wegne at see til gode med Raad oc Daad , ........., ........, vederheftig oe med den tredie Quinde aulet, Erich oe Lars Pouelsønner, Item Elline oe Ingeluff Pouelsdøttre, alle smaa oe umyndige , hvis morbroder Markus Gullichss. Ruud , paa deris wegne, som neste Werger oesaa tilstede war; Overværende bygdelensmanden Amon Søffrenss. Rotnes, med flerre godtfolch. Wurderings mender ere Hans Blegstad(?) oe Oluff Joensrud.