Pål Eriksen Rud 1a

Birth Name Pål Eriksen Rud
Gramps ID I1150
Gender male
Age at Death about 59 years, 2 months, 26 days

Events

Event Date Place Description Notes Sources
Birth [E2509] about 1639   25 år - 1664, 27 år - 1666
2a 2b
Census [E2678] 1664-09-28 Rud, Nes, Akershus, Norway Rud, Pål Eriksen, 25 år, sønn
2a
Census [E2682] 1666-02-26 Rud, Nes, Akershus, Norway Rud, Pål Eriksen, 27 år, sønn
2b
Burial [E2498] 1698-03-27 Nes, Akershus, Norway Povel Rud, 11 barn, 55 år. och Povel Rud at begraffve, som efterlod sig sin tredie Kone i Echteskab och med hende aff begge gifftermaal 11 børn, to vare Rud døde och hand var 55 aar.
 
Probate [E2506] 1698-04-02 Nes, Akershus, Norway  
1a

Parents

Relation to main person Name Relation within this family (if not by birth)
Father Erik Børgersen [I1192]
         Pål Eriksen Rud [I1150]
    Brother     Erik Eriksen [I1193]

Families

    Family of Pål Eriksen Rud and Marthe Gulliksdatter [F0251]
Married Wife Marthe Gulliksdatter [I1151]
  Children
 1. Ingeløv Pålsdatter Rud [I1132]
 2. Lars Pålsen Rud [I1152]
 3. Erik Pålsen Rud [I1153]
 4. Erik Pålsen Rud [I1154]
 5. Eli Pålsdatter Rud [I1155]
    Family of Pål Eriksen Rud and Gyrre Trundsdatter [F0253]
Married Wife Gyrre Trundsdatter [I1194]
  Children
 1. Amund Pålsen Rud [I1160]
 2. Trund Pålsen [I1196]
 3. Anne Pålsdatter [I1197]
 4. Kirstin Pålsdatter [I1198]
    Family of Pål Eriksen Rud and Marthe Larsdatter [F0266]
Married Wife Marthe Larsdatter [I1195]
  Children
 1. Gyrre Pålsdatter [I1199]
 2. Birgitte Pålsdatter [I1200]
 3. Marthe Pålsdatter [I1201]

Pedigree

 1. Erik Børgersen [I1192]
  1. Pål Eriksen Rud
   1. Marthe Gulliksdatter [I1151]
    1. Eli Pålsdatter Rud [I1155]
    2. Ingeløv Pålsdatter Rud [I1132]
    3. Erik Pålsen Rud [I1154]
    4. Erik Pålsen Rud [I1153]
    5. Lars Pålsen Rud [I1152]
   2. Gyrre Trundsdatter [I1194]
    1. Amund Pålsen Rud [I1160]
    2. Trund Pålsen [I1196]
    3. Anne Pålsdatter [I1197]
    4. Kirstin Pålsdatter [I1198]
   3. Marthe Larsdatter [I1195]
    1. Gyrre Pålsdatter [I1199]
    2. Birgitte Pålsdatter [I1200]
    3. Marthe Pålsdatter [I1201]
  2. Erik Eriksen [I1193]

Ancestors

Source References

 1. Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (Hb 0001), 1683-1703 [S0047]
   • Date: 1698-04-02
   • Page: 326a-327a
   • Citation:

    Anno 1698 d. 1. oe 2. April, paa Ruud i Nes Sogn, at Registere S.(= Salig) Povel Erichsens eftterlatte bo oe formue, Imellom hans Enche Marthe GullichsDaater oe hans Børn , baade med første S. Hustrue Gyrre TrundsD. aulet, Nemlig: Amon oe Trund Pouelsønner, som ere deris egne Werger, Item Anne oe Kirstin Pouelsdøttre , den eldste 24 Aar, oe den yngere 20 Aar gamel, Item med Anden S. Quinde Marthe Larsd. aulet ; Gyrre, Birgitte oe Marthe Pouelsdøttre , hvis morbroder Trund Larss: Bierke fra Ullensager Sogn, som deris Werge nu oesaa tilstede war, til(?)ligeste den første Quindis Søsters mand Oluff Nielss: Ourstad, paa de første børns(boens?) Wegne at see til gode med Raad oc Daad , ........., ........, vederheftig oe med den tredie Quinde aulet, Erich oe Lars Pouelsønner, Item Elline oe Ingeluff Pouelsdøttre, alle smaa oe umyndige , hvis morbroder Markus Gullichss. Ruud , paa deris wegne, som neste Werger oesaa tilstede war; Overværende bygdelensmanden Amon Søffrenss. Rotnes, med flerre godtfolch. Wurderings mender ere Hans Blegstad(?) oe Oluff Joensrud.

 2. Akershus fylke, Øvre Romerike prosti, Prestemanntall 4 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0004), 1664-1666 [S0073]
   • Date: 1664-09-28
   • Page: 101
   • Date: 1666-02-26
   • Page: 166